marintrafik.blogg.se

Bevakar fartygstrafik utanför Torekov i nordvästra Skåne

Marintrafik 6: 2012-12-20. GRATIA CRYSTAL TOPAZ

Publicerad 2012-12-20 23:39:00 i Allmänt,

 
 

Marintrafik 3: 2012-12-10 Ordet Marin och KBV 103.

Publicerad 2012-12-10 23:28:00 i Allmänt,

 

Varför Marintrafik?  Varför Marintrafik?

 

Ett försök att hitta ett heltäckande namn på objekt som rör sig på eller

under en havsyta (fartyg, skepp, båt, farkost, flytetyg, skorv, ark) och

sammanfatta andemeningen i en övergripande betydelse (samfärdsel,

seglation, fart, passage, rörelse). Ordet marintrafik är lätt att förstå på

många olika språk.

 

Om ordet marin och några synonymer

 

Substantiv. 

marin (-en, -er) . . . som har att göra med havet, sjöförsvar, sjöväsen,

sjöstridskrafter, krigsflotta, örlogsflotta, flotta.

Av mare ”hav” . . . som avser havet, havs-.  (fr. marine   latin.  marinus)

 

Synonym: marin, oftast bestämd form singularis, som i exv marinmålning

(havsmålning, sjöstycke, målning med havsmotiv), försvarsgren som om-

fattar ett lands sjöstridskrafter inkl kustartilleriet.

Anm: Svenska Marinen indelas fn i fartygsförband och amfibieförband.

 

Adjektiv.

marin (-t) . . . som har att göra med sjömilitära förhållanden (exv marinstab)

eller som har att göra med havet (exv marinmålare, marinbiolog), sjö-, havs-,

örlogs-.  Jfr. marinblå för mörkblå, havsblå etc.

 

Jfr. mar-  förled för havs-    isl. marr (hav). Exv vanligt i ortsnamn (Marstrand,

Marviken, Marstad). Jfr. svensk dialekt  mar  som ”gyttjig havsvik” eller ”upp-

grundad vik” (insjö).

Jfr. betydelse av torftig och förkrympt  (exv  martall).

Marvatten en båt som flyter helt vattenfylld ligger i marvatten.

Mareld ett fosforescerande ljus (orsakat av ett mycket litet djur) i havsvatten,

som på natten kan få vattnet att gnistra då det sätts i rörelse. 

 

Närliggande ord och synonymer:

marina (-an, -or) sub. anläggning för tilläggning av och för service åt fritidsbåtar.

maritim (-t, -a) adj. som hör till havet (exv maritimt klimat, Statens maritima museer).

nautik (-en) sub. sammanfattning av kunskaper om sjöfart.

nautisk (-t) adj. som avser nautik (spec. navigation).

navy engelska för flotta och marin.

 

 
 

 Jag har placerat min blogg i <a href="http://bloggkartan.se/registrera/24919/torekov">Torekov</a> på <a href="http://bloggkartan.se">bloggkartan.se</a>!

 

 

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela